Special issue on artificial magnetic conductors, soft/hard surfaces, and other complex surfaces - Guest Editorial
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Ahmed Kishk

Stefano Maci

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 53 1 2-7

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07