Characterization of Saccharomyces cerevisiae CBS 7764 isolated from rainbow trout intestine
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Thomas Andlid

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Lena Blomberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Lena Gustafsson

Institutionen för molekulär bioteknik

Anders Blomberg

Göteborgs universitet

Systematic and Applied Microbiology

Vol. 22 145-155

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06