System Studies and Optimisation of the Single-Stage Absorbtion Heat Transformer Cycle
Licentiatavhandling, 1988

Författare

Per Holmberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06