Äldre med psykiska funktionshinder.
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Monica Nordström

Göteborgs universitet

Anna Dunér

Göteborgs universitet

Elisabeth Olin

Göteborgs universitet

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Nordisk Geriatrik

Vol. 12

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap