Äldre med psykiska funktionshinder.
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Monica Nordström

Göteborgs universitet

Anna Dunér

Göteborgs universitet

Elisabeth Olin

Göteborgs universitet

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Nordisk Geriatrik

Vol. 12 1

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10