Linearity versus efficiency in mobile handset power amplifiers: A battle without a loser
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

J.C. Pedro

N.B. Carvalho

Christian Fager

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

J.A. Garcia

Microwave Engineering Europe

Aug/Sept 19-26

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07