Development of Chemical Imaging in Vibrational Spectroscopy
Licentiatavhandling, 2005

KB

Författare

Johan Engelbrektsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Analytisk kemi

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Kemi

ISBN

1652-943X

KB

Mer information

Skapat

2017-10-06