Evaluation of modeled deterministic stress terms and thier effects in a 3D transonic compressor
Paper i proceeding, 2005

Författare

Magnus Stridh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ISABE-2005-1100

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07