Layout Exploration of Geometrically Accurate Arithmetic Circuits
Paper i proceeding, 2009

Författare

KASYAB PARMESH SUBRAMANIYAN

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Emil Axelsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Proceedings of IEEE International Conference of Electronics, Circuits and Systems

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07