Methods for enhancement of electrical performance of components of gas insulated switchgear
Rapport, 2009

GIS

electric field

electric strength

SF6

gas mixture

Författare

Yuriy Serdyuk

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07