Discrete Event Simulation to Generate Requirements Specification for Sustainable Manufacturing Systems Design
Paper i proceeding, 2009

Författare

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Mahesh Mani

Anders Skoogh

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Swee Leong

Proceedings of PerMIS'09

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07