Proceedings of the Winter Simulation Conference
Samlingsverk (redaktörskap), 2009

Simulation

Redaktör

Manuel Rosetti

Ray Hill

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Ann Dunkin

Ricki Ingalls

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Data- och informationsvetenskap

Industriell bioteknik

Beräkningsmatematik

Övrig annan teknik

Kemiteknik

Ekonomi och näringsliv

Elektroteknik och elektronik

Övrig annan samhällsvetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06