A review of the one-speed neutron Transport Approximation
Paper i proceeding, 1993

Författare

Mohammad Asadzadeh

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Proceeding of 25eme Congress National D'analyse Numerique

T1-T4

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07