Language Engineering and Rigorous Software Development
Samlingsverk (redaktörskap), 2009

Redaktör

Ana Bove

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Luis Barbosa

Alberto Pardo

Jorge Sousa Pinto

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06