Nonlinear Fractional Order Viscoelasticity at Large Strains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Klas Adolfsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Nonlinear Dynamics

Vol. 38 233-246

Ämneskategorier

Teknisk mekanik