MODELING UNSTEADY FLOW EFFECTS IN A 3D TRANSONIC COMPRESSOR
Paper i proceeding, 2005

Författare

Magnus Stridh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ASME Turbo Expo GT2005-68149

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06