Organising the supply side of a company.
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Ingrid Hessel

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Research Plan presented at the 19th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Jönköping August 12-14.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06