Samhällets entreprenörer - en forskarantologi om samhällsentreprenörskap
Samlingsverk (redaktörskap), 2009

Samhällsentreprenörskap i olika dräkter engagerar, ibland en liten krets, ibland hela samhället. Denna bok presenterar föreställningar om entreprenörskap som går långt bortom företagande på marknaden. Sökarljuset riktas mot samhällsentreprenörskap, ett entreprenörskap som berör de många. Oftast genom att verka för den goda saken, men också genom att utmana och uppröra. Så både bejakas och ifrågasätts etablerade sätt att organisera vårt samhälle. I den här forskarantologin lägger 16 forskare från svenska universitet, högskolor och institut olika perspektiv på samhällsentreprenörskap. Diskussionerna knyter an till en mångfald av exempel med nationer, lokalsamhällen, organisationer eller eldsjälar i centrum. Boken ska, hoppas vi, stimulera till intensiva samtal mellan samhällsentreprenörer, forskare och andra aktörer så att initiativen och handlingskraften kan växa sig ännu starkare. Antologin är ett initiativ inom KK-stiftelsens program Samhällsentreprenörskap.

forskarantologi

Samhällsentreprenörskap

KK-stiftelse

Redaktör

Malin Gawell

Bengt Johannisson

Mats Lundqvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

ISBN

978-91-976914-4-4

Mer information

Skapat

2017-10-08