SiAlON B-Phase Glass-Ceramic Microstructures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Lena Falk

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Y. Menke

S. Hampshire

Key Engineering Materials

1013-9826 (ISSN) 16629795 (eISSN)

Vol. 403 103-106

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07