Effect of nonconformances on the aerodynamic performance of the low pressure turbine outlet guide vanes
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Raul Ramos Alonso

Jonas Larsson

Sofia Ore

Proc. of EUCASS conf., Versailles, France

Ämneskategorier

Maskinteknik

Strömningsmekanik och akustik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08