GaAs varactor tuned filter for low power applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

tuneable filters

semiconductor varactors

Författare

Anders Eriksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Anatoli Deleniv

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Spartak Gevorgian

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Microwave Symposium Digest, 2005 MTT-S international

01490-645 (ISSN)

2211-2214

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06