Three days that didn't shake Göteborg
Kapitel i bok, 2009

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Skiascope Upp med rullgardinerna! Konsten i Göteborg under 1960- och 70-talet. Göteborgs Konstmuseums Skriftserie. Ed. Arvidsson, K. and J. Werner.

2

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-87968-65-7

Mer information

Skapat

2017-10-08