Spira frågar Jörgen Lundälv
Övrigt, 2009

vårdstöd

Stödbok för trafikskadade

Sverige

socialt stöd

trafikskador

rehabiliteringsstöd

funktionsnedsättningar

krasch

vägtrafik

Författare

Helena Andersson

SPIRA - från Svenska kyrkan i Umeå

4-

Ämneskategorier

Kirurgi

SAMHÄLLSVETENSKAP