Grammar Development in GF
Paper i proceeding, 2009

Författare

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Krasimir Angelov

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Björn Bringert

Göteborgs universitet

EACL

57-60

Mer information

Skapat

2017-10-07