Fire Crews at Work
Paper i proceeding, 2004

etnografi

arbetspraktik

design

Författare

Jonas Landgren

Göteborgs universitet

Extended Abstracts of Participatory Design Conference 2004, Toronto, Canada

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10