Material Characterization and Modeling for Industrial Sheet Forming Simulations
Paper i proceeding, 2004

material modelling

Forming

sheet metal

plasticity

simulation

Författare

Kjell Mattiasson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Mats Sigvant

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

MATERIALS PROCESSING AND DESIGN: Modeling, Simulation and Applications NUMIFORM 2004, AIP Conference Proceedings 712


0-7354-0188-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

0-7354-0188-8

Mer information

Skapat

2017-10-06