FE-Simulation Of Hemming In The Automotive Industry
Paper i proceeding, 2005

forming

hemming

sheet metal

FE-simulation

Författare

Mats Sigvant

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

NUMERICAL SIMULATION OF 3D SHEET METAL FORMING PROCESSES: 6th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Metal Forming Processes; NUMISHEET 2005, AIP Conference Proceedings 778


0-7354-0265-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

0-7354-0265-5

Mer information

Skapat

2017-10-07