12. Long-Wavelength InGaAs/GaAs Quantum-Well Lasers Grown by Molecular Beam Epitaxy
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Qing Xiang Zhao

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ivar Tangring

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH

Vol. 278 747-

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-08