Operation of Restructured Power Systems
Bok, 2001

Författare

Kankar Bhattacharya

Math H.J. Bollen

Jaap E Daalder

Chalmers, Institutionen för elteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06