Do regional collaboration matter in biomedicine? The case of Western Sweden
Rapport, 2008

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Annika Rickne

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06