Hydrodynamics in a stirred square tank investigated using a 3D PIV LES decomposition approach and LDA measurements.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Jesper Kilander

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Anders Rasmuson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Chemical Engineering and Technology

Vol. 27 270-274

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07