LDA-measurements in a stirred tank with a liquid-liquid system at high volume percentage dispersed phase.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Fredrik Svensson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Anders Rasmuson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Chemical Engineering and Technology

Vol. 27 335-339

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07