The two-phase flow in an axially stirred vessel investigated using phase-Doppler anemometry.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mattias Ljungqvist

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Anders Rasmuson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Can. J. Chem. Eng.

Vol. 82 275-288

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07