PIV measurements of velocities and concentrations of wood fibres in pneumatic transport.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Olof Melander

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Anders Rasmuson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Experiments in Fluids

Vol. 37 293-300

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07