Probability measures related to geodesics in the space of Kähler metrics
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Bo Berndtsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik