Probability measures related to geodesics in the space of Kähler metrics
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Bo Berndtsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Springer Proceedings in Mathematics and Statistics

21941009 (ISSN) 21941017 (eISSN)

Vol. 269 395-419

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Annan matematik

Matematisk analys

DOI

10.1007/978-3-030-01588-6_6

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-26