An adaptive hybrid FEM/FDM method for an inverse scattering problem in scanning acoustic microscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Christian Clason

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

SIAM J.Sci.Comp.

Vol. 28 382-402

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik