Adaptive hybrid finite element/difference methods: applications to inverse elastic scattering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Larisa Beilina

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

J.Inverse and Ill-posed problems

Vol. 11 6 585-618

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07