Robust Product Development Using Variation Mode and Effect Analysis
Kapitel i bok, 2009

Författare

Alexander Chakhunashvili

Stefano Barone

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Per Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Bo Bergman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Robust Design Methodology for Reliability: Exploring the Effects of Variation and Uncertainty - Wiley

57-70
978-0-470-71394-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

978-0-470-71394-5

Mer information

Skapat

2017-10-08