Adaptive Finite element/Difference methods for inverse elastic scattering waves
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Larisa Beilina

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Applied Computational Mathematics

Vol. 1 2 158-174

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06