Subsurface Target Recognition based on Transient Electromagnetic Scattering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Faisal Aldhubaib

Nicholas Shuley

Hon Tat Hui

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

0018926x (ISSN) 15582221 (eISSN)

Vol. 57 10 3398-3401

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08