Subsurface Target Recognition using an Approximated Method
Paper i proceeding, 2009

Författare

Hoi-Shun Lui

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Nicholas Shuley

Proceedings of the Asia Pacific Microwave Conference

2216-2219

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08