Association between genetic variation at the ADAMTS13 locus and ischemic stroke.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Ellen Hanson

Göteborgs universitet

Katarina Jood

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Christian Blomstrand

Göteborgs universitet

Christina Jern

Göteborgs universitet

Journal of Thrombosis and Haemostasis

1538-7933 (ISSN) 1538-7836 (eISSN)

Vol. 7 12 2147-8

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

DOI

10.1111/j.1538-7836.2009.03617.x

PubMed

19765208

Mer information

Skapat

2017-10-07