Organization of spin-labelled organic molecules on a non magnetic surface: A combined STM, RAIRS and DFT study of 3-Carboxy Proxyl on Cu(110)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

A Robin

L Marnell

P. S. Bermudez

S. D Barrett

S Haq

J Björk

M. S. Dyer

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

A. Minoia

R. Lazzaroni

R. Raval

Journal of Physical Chemistry C

1932-7447 (ISSN) 1932-7455 (eISSN)

Vol. 113 13223-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07