Tailoring Bi-component Supramolecular Nanoporous Networks: Phase Segregation, Polymorphism and Glasses at the Solid-liquid interface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

C.-A. Palma

J Björk

M. Bonini

M. S. Dyer

A. Llanes-Pallas

D. Bonifazi

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

P. Samori

Journal of the American Chemical Society

0002-7863 (ISSN) 1520-5126 (eISSN)

Vol. 131 13062-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06