The nature of highly anisotropic free-electron-like states in a glycinate monolayer on Cu(100)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

M. S. Dyer

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Journal of Physics Condensed Matter

Vol. 20 312002-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06