Newns-Anderson model of chemicurrents in H/Cu and H/Ag
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Matthew S. Mizielinski

D. M. Bird

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

S. Holloway

Surface Science

Vol. 602 2617-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06