Physisorption Dynamics at Metal Surfaces
Kapitel i bok, 2008

Författare

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Stig Andersson

Handbook of Surface Science

---

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06