A brief review of lipoprotein metabolism
Kapitel i bok, 2009

Författare

Martin Adiels

Göteborgs universitet

Sven-Olof Olofsson

Göteborgs universitet

Marja-Riitta Taskinen

Jan Borén

Göteborgs universitet

Evidence-Based Management of Lipid Disorders

350-
1903378710 (ISBN)

Ämneskategorier

Endokrinologi och diabetes

Cell- och molekylärbiologi

ISBN

1903378710

Mer information

Skapat

2017-10-10