The Lipid Droplet: a Dynamic Organelle, not only Involved in the Storage and Turnover of Lipids
Kapitel i bok, 2009

Författare

Sven-Olof Olofsson

Göteborgs universitet

Pontus Boström

Göteborgs universitet

Jens O. Lagerstedt

Göteborgs universitet

Linda Andersson

Göteborgs universitet

Martin Adiels

Göteborgs universitet

Jeanna Perman

Göteborgs universitet

Mikael Rutberg

Göteborgs universitet

Lu Li

Göteborgs universitet

Jan Borén

Göteborgs universitet

Cellular Lipid Metabolism

394-
3642002994 (ISBN)

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

ISBN

3642002994

Mer information

Skapat

2017-10-10