Propagation of a single crack under RCF conditions using the concept of material forces
Paper i proceeding, 2009

crack propagation

material forces

RCF

Författare

Jim Brouzoulis

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Johan Tillberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the Twenty Second Nordic Seminar on Computational Mechanics

1901-7278 (ISSN)

277-279

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08