Bäckens sång
Kapitel i bok, 2008

Om dikten Älvan till flickan (1881).

Författare

Tore Lund

Chalmers bibliotek

Birthe Sjöberg (red.): Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

75-79
978-91-88396-26-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Litteraturvetenskap

ISBN

978-91-88396-26-6

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12